Close
Close

Panadol

Close

Panadol Extra

Close

Panadol Viên Sủi

Close

Panadol Cảm Cúm

Close

Panadol Extra with Optizorb

 • Sản phẩm
 • DẠNG BÀO CHẾ
 • Tuổi
 • CHỨC NĂNG CHÍNH
 • Thành phần
Close
Colourfree Baby Drops

Panadol

 • Viên nén
 • 12+ TUỔI
 • Giảm đau - Hạ sốt
 • 500 mg Paracetamol
Close
Colourfree Suspension

Panadol Extra 

 • VIÊN NÉN
 • 12+ TUỔI
 • Giảm mạnh các cơn đau  – Hạ sốt
 • 500 mg Paracetamol
 • 65 mg Caffeine
Close
Chewable Tablet

Panadol Viên Sủi

 • VIÊN SỦI
 • 12+ TUỔI
 • Giảm đau - Hạ sốt nhanh
 • 500 mg Paracetamol
Close
Suppositories

Panadol Cảm Cúm

 • VIÊN NÉN
 • 12+ TUỔI
 • Giảm triệu chứng cảm cúm
 • 500 mg Paracetamol
 • 25 mg Caffeine
 • 5 mg Phenylephrine Hydrochloride
Close
Suppositories

Panadol Extra with Optizorb

 • VIÊN NÉN
 • 12+ TUỔI
 • Giảm mạnh các cơn đau  – Hạ sốt
 • 500 mg Paracetamol
 • 65 mg Caffeine

Sản phẩm người lớn

Hãy chọn sản phẩm phù hợp với bạn và gia đình

Panadol Viên Sủi

Dạng bào chế: Viên sủi

Chức năng chính: Hạ sốt nhanh - Giảm đau

Chỉ định: Sốt, Đau đầu, Đau nửa đàu, Đau bụng kinh, Đau do viêm xương khớp, Đau cơ, Đau răng, Đau họng

Panadol

Dạng bào chế: Viên nén

Chức năng chính: Giảm đau - Hạ sốt

Chỉ định: Sốt, Đau đầu, Đau nửa đàu, Đau bụng kinh, Đau do viêm xương khớp, Đau cơ, Đau răng

Sosánh

Panadol Extra

Dạng bào chế: Viên nén

Chức năng chính: Hạ sốt - Giảm đau

Chỉ định: Sốt, Đau đầu, Đau nửa đàu, Đau bụng kinh, Đau do viêm xương khớp, Đau cơ, Đau răng, Đau họng

Sosánh

Panadol Extra With Optizorb

Dạng bào chế: Viên nén

Chức năng chính: Giảm đau - Hạ sốt

Chỉ định: Sốt, Đau đầu, Đau nửa đàu, Đau bụng kinh, Đau do viêm xương khớp, Đau cơ, Đau răng, Đau họng.

Sosánh