Close
Close

Panadol

Close

Panadol Extra

Close

Panadol Viên Sủi

Close

Panadol Cảm Cúm

Close

Panadol Extra with Optizorb

 • Sản phẩm
 • DẠNG BÀO CHẾ
 • Tuổi
 • CHỨC NĂNG CHÍNH
 • Thành phần
Close
Colourfree Baby Drops

Panadol

 • Viên nén
 • 12+ TUỔI
 • Giảm đau - Hạ sốt
 • 500 mg Paracetamol
Close
Colourfree Suspension

Panadol Extra 

 • VIÊN NÉN
 • 12+ TUỔI
 • Giảm mạnh các cơn đau  – Hạ sốt
 • 500 mg Paracetamol
 • 65 mg Caffeine
Close
Chewable Tablet

Panadol Viên Sủi

 • VIÊN SỦI
 • 12+ TUỔI
 • Giảm đau - Hạ sốt nhanh
 • 500 mg Paracetamol
Close
Suppositories

Panadol Cảm Cúm

 • VIÊN NÉN
 • 12+ TUỔI
 • Giảm triệu chứng cảm cúm
 • 500 mg Paracetamol
 • 25 mg Caffeine
 • 5 mg Phenylephrine Hydrochloride
Close
Suppositories

Panadol Extra with Optizorb

 • VIÊN NÉN
 • 12+ TUỔI
 • Giảm mạnh các cơn đau  – Hạ sốt
 • 500 mg Paracetamol
 • 65 mg Caffeine
Father Kissing his daughter
Father Kissing his daughter

KHÔNG ĐẢM BẢO

Trang web này được kiểm soát và điều hành bởi công ty GlaxoSmithKline (GSK) từ văn phòng điều hành ở Anh trên cơ sở dịch vụ quảng cáo và hỗ trợ quản lý website của nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Trang web này được thiết kế để sử dụng cho người truy cập ở Việt Nam và GSK không cam kết rằng các tài liệu trong trang web này là phù hợp với các địa điểm khác. Đối với những người chọn truy cập trang web từ các địa điểm khác, đó là sự chủ động của họ và họ phải có trách nhiệm tuân thủ pháp luật nơi truy cập, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Trang web này được pháp triển dưới dạng một dịch vụ của GSK. Giống như bất kỳ dịch vụ khác, các thông tin trên trang web này có thể sẽ trở nên lạc hậu theo thời gian. GSK sẽ có những nỗ lực hợp lý để cập nhật trang web www.panadol.com.vn, nhưng không cam kết hay đảm bảo chắc chắn về sự chính xác hay không có lỗi nào.

Người sử dụng sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng trang thông tin điện tử www.panadol.com.vn. GSK không chịu trách nhiệm cho những mất mát trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả từ việc sử dụng trang thông tin điện tử www.panadol.com.vn. Trong phạm vi pháp luật cho phép, các tài liệu này được cung cấp sẽ không phải là sự bảo đảm ở bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hoặc chỉ là ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về chất lượng yêu cầu, tính thương mại, sự phù hợp với một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm.

GSK sẽ không chịu trách nhiệm nếu virus lây nhiễm cho người sử dụng sau khi sử dụng các âm thanh, video, dữ liệu, văn bản hoặc các tài liệu khác trên trang web.

LỜI KHUYÊN VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Mặc dù đã nỗ lực hết sức để đảm bảo các tư vấn chăm sóc sức khỏe trên trang thông tin điện tử này là chính xác và cập nhật, nhưng những thông tin ở trang web này cũng chỉ mang tính chất tổng quát và GSK không đảm bảo về tính chính xác, hoặc tính hữu dụng. Điều quan trọng là bạn chỉ nên dựa vào những lời khuyên từ một chuyên gia y tế để tư vấn cho bạn trong tình huống cụ thể của bạn.

BÁO CÁO BIẾN CỐ BẤT LỢI HAY TÁC DỤNG NGOẠI Ý

Xin lưu ý: Chuyên gia y tế của bạn là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất liên quan đến sức khỏe của bạn.

Đối với các thông tin liên quan đến các sản phẩm của GSK hoặc báo cáo biến cố bất lợi hay tác dụng ngoại ý, xin vui lòng liên hệ Văn phòng đại diện GSK tại tp.Hồ Chí Minh 08-38248744 hoặc tại Hà Nội 04-39362607 hoặc người phụ trách An toàn thuốc 0963-905 235 hoặc gửi email đến antoanthuoc@gsk.com hoặc sử dụng chức năng liên hệ ở trang này.

Nếu bạn quan tâm về bất cứ tác dụng phụ nào hoặc bạn nghĩ là nó trầm trọng, hãy đến bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn bởi vì họ là những người thích hợp nhất có thể tư vấn cho bạn.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả các tài liệu trên trang web này thuộc bản quyền của tập đoàn GlaxoSmithKline 2012, hoặc đã được cấp phép sử dụng trừ khi có đề cập khác. Việc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới mọi hình thức đều bị cấm ngoại trừ các vấn đề phù hợp với quy định của các điều khoản sau đây

Quyền sao chép để sử dụng cá nhân

Bạn chỉ có thể đọc, xem, in và tải về các tài liệu trên trang web này với những mục đích cá nhân, phi thương mại.

Quyền sao chép lại cho những mục đích hạn chế

Bạn có thể sao chép các tài liệu cho một bên cá nhân thứ ba chỉ để sử dụng dưới dạng thông tin cá nhân, nhưng chỉ khi:

i) Bạn xác nhận trang web www.panadol.com.vn là nguồn gốc của tài liệu này. Bạn phải đưa xác nhận này và địa chỉ trang web www.panadol.com.vn vào trong bài sao chép, và

ii) Bạn phải thông báo cho bên thứ ba rằng những quy định này áp dụng đối với họ và họ phải tuân thủ nó.

Quyền sao chép lại không cho phép kết hợp các tài liệu hoặc bất cứ phần nào của tài liệu vào bên trong bất cứ bài viết hoặc ấn phẩm nào khác, cho dù là bản in hay bản điện tử hoặc bất cứ hình thức nào khác. Đặc biệt (nhưng không giới hạn) không có bất cứ phần nào của trang web www.panadol.com.vn được phân phối hoặc sao chép vì các mục đích thương mại. Không có phần nào của trang web www.panadol.com.vn được chỉnh sửa lại, hoặc chuyển đến hoặc lưu trữ trong bất cứ trang web nào khác hoặc những dạng hệ thống phục hồi điện tử khác.

Cho dù có xác nhận đặc biệt hay không, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và các biểu tượng hiển thị trên trang web này thuộc về tập đoàn GlaxoSmithKline.GSK khẳng định không có sự sở hữu hoặc liên kết với bất kỳ nhãn hiệu của một bên thứ ba xuất hiện trong trang web này. Thương hiệu của bên thứ ba chỉ được sử dụng để xác định các sản phẩm và dịch vụ của họ và việc sử dụng những thương hiệu này không liên quan gì đến việc tài trợ hay chứng thực gì đối với GSK.

CÁC LIÊN KẾT

Một số liên kết trong trang web này sẽ liên kết bạn đến những trang web không thuộc quyền kiểm soát của GSK. Khi bạn kích hoạt những trang web này, bạn sẽ được rời khỏi trang web www.panadol.com.vn.

Trong khi GSK sẽ nỗ lực hết sức để chỉ cung cấp những trang web của bên thứ ba mà tuân thủ những tiêu chuẩn của GSK, xin bạn hiểu rằng GSK không có quyền kiểm soát nội dung của những trang web đó và không khuyến cáo sử dụng những trang web đó, những thông tin chứa trên đó hoặc bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ của một bên thứ ba nào. Đặc biệt, xin lưu ý rằng nếu tải xuống những chương trình máy tính từ một trang web cụ thể nào đó, bạn có thể sẽ có nguy cơ vi phạm bản quyền và có thể bị nhiễm virus vào hệ thống máy tính của bạn.

GSK không chịu trách nhiệm về nội dung của bất cứ trang web của một bên thứ ba nào được liên kết và không đại diện hay đảm bảo về những nội dung thông tin chứa trên các trang web đó.

Đảm bảo chắc chắn là bạn đã kiểm tra phần chính sách bảo mật và chính sách pháp luật ở bất cứ trang web của một bên thứ ba hoặc của các trang web GSK khác mà bạn liên kết đến.

GSK không chịu trách nhiệm cho những mất mát trực tiếp, gián tiếp hoặc những hậu quả phát sinh từ việc sử dụng bất cứ trang web của bên thứ ba nào.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Những trao đổi thông tin từ người sử dụng (bao gồm, khi được đồng ý cung cấp, thông tin cá nhân hoặc các thông tin về sức khỏe) được coi là không bảo mật và không độc quyền và GSK có thể sử dụng những thông tin này cho bất cứ mục đích gì, bao gồm cả việc sao chép và xuất bản, v.v.. và có thể sử dụng những ý tưởng cho bất cứ mục đích gì, kể cả mục đích thương mại.

Hãy đọc về Chính sách bảo mật internet của GSK để biết thêm thông tin về việc sử dụng những thông tin cá nhân và thông tin liên quan đến sức khỏe.

CÁC THÔNG TIN KHÁC

Luôn đọc kỹ nhãn thuốc và tất cả những thông tin đi kèm với sản phẩm.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các điều khoản, điều kiện và bất cứ điều gì trong trang web này được quản lý bởi pháp luật Việt Nam.

Cập nhật lần cuối: Tháng 8/ 2015