Panadol

KONTAKTUJTE NÁS

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika
cz.info@gsk.com
www.panadol.sk
Prípadné nežiaduce účinky prosím hláste na: sk-safety@gsk.com