Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

BEZ GARANCIJE

Ova veb prezentacija je kontrolisana i rukovođena od strane GlaxoSmithKline (GSK) iz njihove kancelarije u Velikoj Britaniji. GSK ne tvrdi da je materijal na ovoj stranici odgovarajući ili raspoloživ za upotrebu sa drugih lokacija. Svi koji izaberu da pristupe ovoj prezentaciji sa drugih lokacija rade na svoju vlastitu odgovornost i odgovaraće po lokalnim zakonima, ako i dokle su ti zakoni primenjivi.

GSK upotrebljava razumne napore da ažurira ovu veb prezentaciju, ali ne odgovara niti garantuje vezano za tačnost ili greške.

Upotreba ove veb prezentacije je na rizik korisnika. GSK ne preuzima odgovornost za direktni, indirektni ili posledični gubitak od upotrebe ove veb prezentacije i sve implicirane garancije su isključene do mere prihvatljive pod srpskim zakonom.

GSK ne prihvata odgovornost za viruse koji su inficirali korisnika po upotrebi audio, video, podataka i teksta sa prezentacije.

SAVET ZA ZDRASTVENU NEGU

Iako se prilikom pripreme Internet sajta nastojalo da zdravstveni saveti na njima budu tačni i ažurirani, ti su saveti ipak samo opšte prirode, stoga kompanija GSK ne preuzima odgovornost za njihovu tačnost i upotrebljivost. Korisnik se mora u prvom redu osloniti na savete zdravstvenih stručnjaka koji će ga savetovati u vezi sa konkretnim problemom.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Reprodukcija dela ili celog sadržaja u bilo kojoj formi je zabranjena, osim ako nije u skladu sa sledećim dozvolama.

Dozvola da se kopira za ličnu upotrebu. Možete čitati, pregledati, štampati i skidati materijale na ovim stranicama samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu.

Dozvola za kopiranje za ograničene namene. Možete kopirati pojedinačno trećim stranama za samo njihovu informaciju ali samo ako: 1) potvrdite da je izvor materijala veb stranica sa ove veb prezentacije. Morate uključiti takvo priznanje i veb adresu ove stranice (http://www.parodontax.rs u kopiji materijala i 2) informišete treću stranu da se ovi uslovi primenjuju i na njega ili nju i da se moraju poštovati.

Ova dozvola za kopiranje ne dozvoljava prikazivanje materijala ili bilo kog njegovog dela u bilo kom radu ili publikaciji bez obzira da li je u štampanoj ili elektronskoj ili u bilo kojoj drugoj formi. Zapravo (ali bez ograničenja) ni jedan deo veb stranica sa ove veb prezentacije ne može biti distribuiran ili kopiran za bilo koju komercijalnu namenu.

Ni jedan deo veb stranica sa ove veb prezentacije ne može biti umnožen ili prenesen ili sačuvan na bilo kojoj drugoj veb prezentaciji ili drugom obliku elektronskog sistema preuzimanja.

Bez obzira da li je posebno prihvaćeno ili ne, zaštitni znakovi, aparati, uslužne oznake i logoi prikazani na ovoj stranici pripadaju GlaxoSmithKline grupi kompanija, njihovim reklamnim partnerima ili drugim trećim stranama.

HIPERTEKST LINKOVI

Određene hipertekst veze na ovoj stranici odvešće Vas na stranice koji nisu pod kontrolom GSK-a. Kad aktivirate bilo koju od tih veza, Vi ćete otići sa ove stranice.

Iako kompanija GSK nastoji da omogući pristup samo Internet sajtovima trećih lica koje su u skladu sa odgovarajućim propisima i standardima kompanije GSK, kompanija GSK nema kontrolu nad prirodom i sadržajem takvih Internet sajtova pa ih ne preporučuje, kao što ne preporučuje ni informacije na njima niti proizvode ili usluge trećih lica. Korisnici moraju uzeti u obzir da preuzimanjem računarskih programa sa određenih Internet sajtova, rizikuju kršenje autorskih prava i mogu da prenesu viruse u svoj sistem.

Molim Vas obezbedite proveru pravnog i odeljka o privatnosti bilo kog drugog GSK ili stranice treće strane s kojom ste povezani.

UPOTREBA INFORMACIJA

Komunikacija od strane korisnika (sa izuzetkom ličnih ili informacija vezanih za zdravlje koje su pokrivene GSK-ovom politikom internet privatnosti) se ne tretira kao tajna i vlasnička i GSK-a ih može upotrebiti za bilo koju namenu uključujući umnožavanje i publikaciju itd, a može upotrebiti ideje za bilo koju namenu uključujući i one komercijalne.

JURISDIKCIJA

Ovi uslovi i odredbe, kao i sav sadržaj na ovom Internet sajtu uređeni su u skladu sa srpskim zakonodavstvom.

PROMENE

Ovi rokovi i uslovi mogu biti promenjeni u bilo koje vreme tako da se savetuje da ih redovno proveravate.

Poslednji put ažurirano: November 2013.