Šta treba znati kada dajete deci lek

Šta treba znati kada dajete deci lek

BEBE I DECA: ŠTA TREBA DA ZNATE KADA DAJETE LEK DECI

Deca su komplikovanija od odraslih kada su u pitanju lekovi i to ne samo zato što su manja. Dečija tela reaguju drugačije na lekove koji se koriste pri njihovom lečenju.1 Štaviše, mnogi lekovi uzrokuju reakcije na dečija tela koja se razvijaju, koje ne utiču isto na odrasle osobe2 – i neke od ovih reakcija mogu biti opasne.

Bitno je da se deci ne daje previše ili premalo lekova i da se doza prilagodi telesnoj težini deteta. Uvek pratite uputstva na pakovanju i ako imate bilo kakvih pitanja, pozovite vašeg lekara.

Prva stvar koju treba zapamtiti kada dajete lekove Vašoj deci je da dajete lek samo kada je on zaista neophodan. Osoba koja će Vam dati najbolji savet u ovom slučaju je pedijatar ili drugi zdrasvstveni radnik. Često je najbolje rešenje za dete da se, uz kućno lečenje, prehlada pusti da “prođe”. Možete da doprinesete tako što ćete se postarati da dete dovoljno odmara i pije dosta tečnosti, i trudeći se da detetu bude što prijatnije.

Bitni saveti za davanje lekova deci

Većina lekova je bezbedna i efikasna samo ako se uzima u određenim intervalima i određenim dozama. Ako Vam doktor prepiše lek ili preporuči lek koji se izdaje bez recepta, traba zapamtiti određene stvari.

Držite sve lekove van domašaja i vidokruga dece.3 Takođe, tražite od farmaceuta pakovanje koje je bezbedno za decu i uvek dobro zatvorite poklopce na svim bočicama sa lekovima.2

Doziranje. Adekvatna doza za lekove koji se izdaju sa ili bez recepta zavisi od telesne težine deteta,4 tako da proverite da li lekar ili farmaceut znaju koliko je Vaše dete teško.

Uputstvo. Proverite da li znate i razumete uputstva o tome koju dozu leka treba dati detetu, koliko često ga treba dati, kao i dužinu trajanja tretmana.Ako dete uzima vše od jedne vrste leka, proverite oznake na svakom leku kako biste se uverili da dete ne dobija isti aktivan sastojak iz više od jednog proizvoda. Ako je više ljudi angažovano na lečenju deteta, proverite da li svi znaju koliku dozu je dete uzelo do sada, kako bi se izbeglo dupliranje doza ili propuštanje određene doze.

Reakcije/nuspojave. Proverite koje su potencijalne nuspojave određenog leka pre nego što počnete da ga koristite za lečenje deteta. Obično se mogu naći na samom pakovanju ili uputstvu za lek koje se dobija uz pakovanje. Nakon korišćenja, posmatrajte da li ima određenih nuspojava kod deteta.

Interakcija. Proverite da li farmaceut zna koje još lekove uzima Vaše dete, kao i da li postoje određene alergijske reakcije u porodici.

Završite ceo tretman – ako je tako rečeno. Terapija antibioticima se, na primer, mora do kraja završiti čak i ako detetu bude bolje pre isteka prepisane doze.6 Ovo se radi zato što preostale bakterije mogu opet početi da se množe, i bolest se može vratiti ako nije iskorišćena cela prepisana doza antibiotika.6 Ako vam lekar ili farmaceut kaže da uzimate lek do kraja preporučenog pakovanja – poslušajte ga.

Isključivo njihovi lekovi. Nikad ne dajte detetu tuđi lek.3 Čak i kada je u pitanju ista bolest, različiti ljudi koriste i reaguju na različite lekove. Samo Vaš doktor zna šta je najbolje rešenje.

Adekvatno merite. Ako je preporučena doza na pakovanju u različitim jedinicama (kašika, kašičica, mililitri, unce) ne pokušavajte da je konvertujete. Ne koristite ni jedno oruđe osim merne sprave koja ide uz lek ili one sprave koju je preporučio doktor ili farmaceut. Takođe, ne koristite mernu spravu sa jednog leka na drugi lek. Vaš farmaceut često može da Vam obezbedi precizno određene kašike ili špriceve pravljene isključivo za davanje leka.

Ne koristite lekove kojima je istekao rok trajanja. Pre nego što date detetu neki lek, proverite njegov rok trajanja i nemojte ga koristiti ako je rok istekao. Svi lekovi kojima je istekao rok trajanja treba da se bace na odgovarajući način.3

Uvek čitajte pažljivo i pratite uputstva.

Reference

  1. British National Formulary. Prescribing for children. Edition 36, March 2010.
  2. World Health Organization. Model Formulary for Children. 2010. Available at: http://www.who.int/selection_medicines/list/WMFc_2010.pdf. Accessed August 2010.
  3. UK Pharmacy Healthlink. Think medicine safety: medicines are not child’s play. Available at: http://www.pharmacyhealthlink.org.uk/?q=content/tips-your-pharmacist-keeping-children-safe. Accessed August 2010.
  4. Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Pharmacists – the scientists in the High Street. Medicines for children. November 2004. Available at: http://www.rpsgb.org.uk/pdfs/scifactsheetmedschild.pdf. Accessed August 2010
  5. Proprietary Association of Great Britain. Managing your pain effectively using over the counter pain relievers. Available at:http://www.pagb.co.uk/painleaflet.pdf. Accessed August 2010.
  6. US Centers for Disease Control and Prevention. Get Smart. Antibiotic resistance questions and answers. Available at:http://www.cdc.gov/getsmart/antibiotic-use/anitbiotic-resistance-faqs.html. Accessed August 2010.