Kako koristiti lekove

Kako koristiti lekove

Kako koristiti lekove

 • Uvek pročitajte uputstvo.
 • Pitajte lekara ili farmaceuta o mogućim nuspojavama: npr. pospanost ili razdražljivost.
 • Ako Vaše dete već uzima neki lek (čak i ako je lek bez recepta), konsultujte se sa farmaceutom da li je u redu da dete koristi oba leka.
 • Proverite da li razumete koju dozu i koliko često treba da dajete lek detetu, i pažljivo pratite uputstva na pakovanju.
 • Zabeležite koji tip leka dajete detetu i u koje vreme, kako ne bi došlo do zabune.
 • Kada u apoteci kupujete lekove koji se izdaju bez recepta lekara (npr. lek za ublažavanje bola), uvek naglasite da je lek za dete, i obavestite farmaceuta o starosti deteta i njegovoj težini.
 • Uvek završite tretman lekom kao što Vam je rečeno, naročito tretman antibioticima, pošto je ceo tretman neophodan. (Iako detetu može da bude bolje posle nekoliko dana, moguće je da infekcija nije u potpunosti odstranjena).
 • Ako sumnjate da Vaše dete loše reaguje na lek (npr. temperatura ili osip) obustavite korišćenje leka i obavestite Vašeg lekara.
 • Kupujte lekove čija pakovanja su bezbedna za decu. Ako se stanje vašeg deteta pogoršava uprkos korišćenju leka, prekinite sa njegovim korišćenjem.

Saveti za bezbedno korišćenje lekova

 • Paracetamol i ibuprofen su odgovarajući izbor za privremeno ublažavanje bola i temperature. Acetilsalicilnu kiselinu ne treba davati deci mlađoj od 16 godina. Uvek pročitajte uputstvo.
 • Zapišite imena svih lekova koje Vaše dete koristi, zabeleženih u zdravstvenom kartonu, naročito ako ste posetili više od jednog lekara.
 • Uvek nosite zdravstveni karton deteta kada se konsultujete sa zdravstvenim radnikom.
 • Zabeležite ako Vaše dete loše reaguje na neki lek.
 • Nikada nemojte davati detetu lek koji je prepisan nekom drugom ili lek namenjen odraslim osobama.
 • Uvek poštujte uputstva o čuvanju lekova.
 • Uvek proverite da li je istekao rok trajanja lekovima koje imate kod kuće. One kojima je istekao rok, uklonite na odgovarajući način.
 • Držite sve lekove zaključane, van vidokruga i domašaja dece.