Сравнете нашите продукти

Вижте кой продукт на Panadol е подходящ за вас и вашето семейство

Добавете всички продукти

Обратно към продукти

Продукт

Вид болка

Формат

Възрастова граница

Полза

panadol-extra-optizorb

Panadol Extra Optizorb 

Премахни

Обща, Главоболие, Болки в гърба, Настинка & грип, Менструална болкаТаблетки 

12+г.

37% по-силен от стандартния Panadol Optizorb 

panadol-optizorb

Panadol Optizorb

Премахни

Обща, Главоболие, Болки в гърба, Настинка & грип, Менструална болка

Таблетки

12+ г.

Справя се ефективно с главоболието и ежедневната болка

panadol-junior

Panadol Junior

Премахни

Главоболие, Настинка & грип, Менструална болка

Супозитории

1-5 ГОДИНИ, 5 -12 г., 7+ г. 

Eфективно облекчаване на болката и понижава температурата. 250 mg/5 ml парацетамол.

panadol-baby

Panadol Baby

Премахни

 Главоболие, Настинка & грип

 

Супозитории

1 МЕСЕЦ - 2 ГОДИНИ, 1-5 ГОДИНИ, 5 -12 г., 7+ г.

Намалява температурата бързо и ефективно като изписаните лекарства. 120mg/5 ml парацетамол.

Panadol® Advance, film tablete

Panadol® Advance film tableta (sa Optizorb tehnologijom)

Ako mislite da su sve tablete paracetamola iste, razmislite ponovo. Panadol® Advance je unapređena formulacija paracetamola koja je napravljena Optizorb tehnologijom. Optizorb tehnologija omogućava pravi preokret u načinu na koji se Panadol® Advance tablete dezintegrišu, tako da one jako brzo prelaze iz želuca u creva, odnosno paracetamol brzo “stiže” u krvotok. Za razliku od nekih drugih tableta za ublažavanje bolova koje mogu da budu u želucu duže vremena, Panadol® Advance sa Optizorb tehnologijom se dezintegriše (raspada) do pet puta brže od konvencionalnih (“uobičajenih”) tableta paracetamola. Panadol® Advance sa Optizorb tehnologijom – brz, adekvatan, efikasan lek protiv  bola, svaki put.

Pregled

Panadol® Advance sa Optizorb tehnologijom je blag analgetik i antipiretik.

Upotreba leka Panadol® Advance se preporučuje se za kratkotrajno lečenje glavobolje, bolova u kostima i mišićima, menstrualnih bolova, zubobolje i za lečenje simtoma prehlade i gripa.
Lek Panadol® Advance se može koristiti i kod blagih do umerenih bolova povezanih sa osteoartritisom, dijagnostikovanim od strane lekara.1

Panadol® Advance takođe snižava povišenu telesnu temperaturu.

Panadol® Advance sa Optizorb tehnologijom deluje brzo.

Podaci scintigrafijskih studija na ljudima ukazuju da tablete leka Panadol® Advance počinju da se dezintegrišu već 5 minuta nakon primene doze. Farmakokinetička istraživanja ukazuju da se merljive koncetracije paracetamola javljaju u krvi već 10 minuta od primene leka.1

Uputstva
Doziranje i način primene
Panadol® Advance je namenjen za oralnu upotrebu.

Odrasli (uključujući i starije) i deca starija od 12 godina:
1-2 tablete 3-4 puta dnevno, ukoliko je neophodno, do maksimalno 8 tableta u periodu od 24 časa.
Deca od 6 do 12 godina:
½ -1 tableta po potrebi 3-4 puta dnevno do maksimalno 4 tablete u periodu od 24 časa.
Ne davati deci mlađoj od 6 godina.
Dozu je potrebno primenjivati sa razmakom od najmanje 4 sata, a ne smeju se prekoračiti 4 doze tokom 24 časa.

Treba primeniti najnižu dozu kojom se postiže efekat.

Ne treba primenjivati lek duže od 3 dana u kontinuitetu, bez prethodnog saveta lekara.1

Aktivni sastojci

  • 500mg paracetamola 

Moguća neželjena dejstva

U tabeli ispod su prikazana neželjena dejstva povezana sa primenom leka klasifikovana po sistemima organa i učestalosti javljanja, zabeležena u postmarketinškom praćenju primene paracetamola u preporučenim terapijskim dozama.

Učestalost prijavljivanja neželjenih reakcija na lek označena je kao: veoma česta ( 1/10), česta ( 1/100, <1/10), povremena ( 1/1000, <1/100), retka ( 1/10000, <1/1000), veoma retka (<1/10000) i nepoznata (učestalost na osnovu dostupnih podataka nije moguće odrediti).
Učestalost prijavljivanja određena je na osnovu podataka dobijenih spontanim prijavljivanjem u postmarketinškom periodu.1

Sistem organa
Neželjeno dejstvo
Učestalost prijavljivanja
Paracetamol
Poremećaji krvi i limfnog sistema
Trombocitopenija
Veoma retko
Poremećaji imunskog sistema

Anafilaksa, reakcije kožne preosetljivosti, uključujući između ostalih, osip kože, angioedem, Stevens Johnson sindrom i toksičnu epidermalnu nekrolizu.

Prijavljeni su veoma retki slučajevi ozbiljnih reakcija na koži

Veoma retko
Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji
Bronhospazam kod pacijenata osetljivih na aspirin i druge NSAIL
Veoma retko
Hepatobilijarni poremećaji Poremećaj funkcije jetre
Veoma retko

Broj i datum dozvole:

Broj i datum obnove dozvole za stavljanje leka u promet:
515-01-00838-16-001 od 27.10.2016.

INFORMACIJE O BEZBEDNOJ UPOTREBI LEKA

Lek Panadol® Advance sadrži paracetamol. Treba izbegavati istovremenu upotrebu sa drugim lekovima koji sadrže paracetamol. Istovremena upotreba sa drugim lekovima koji sadrže paracetamol, može dovesti do predoziranja. Predoziranje paracetamolom može izazvati oštećenje jetre koje može dovesti do transplanacije jetre ili smrti.
Postojeća oboljenja jetre povećavaju rizik od nastanka oštećenja jetre, koje je povezano sa upotrebom paracetamola. Pacijenti kod kojih je dijagnostikovano oštećenje jetre ili bubrega, moraju potražiti savet lekara pre uzimanja ovog leka.
Bili su prijavljeni slučajevi disfunkcije/oštećenja jetre kod pacijenata sa iscrpljenim nivoima glutationa, kao što su pacijenti sa ozbiljnom malnutricijom, anoreksijom, pacijenti koji imaju nizak indeks telesne mase ili pacijenti koji hronično konzumiraju alkohol.

Potreban je oprez kod pacijenata sa smanjenim nivoom glutationa, kao što je sepsa: upotreba paracetamola može povećati rizik od metaboličke acidoze.

Ne sme se prekoračiti preporučena doza.

Ukoliko se simptomi ne povuku, konsultujte svog lekara. Produžena upotreba, osim ako je pod medicinskim nadzorom, može biti štetna.

Ovaj lek treba koristiti samo onda kad je neophodno.

Sadrži parahidroksibenzoate koji mogu izazvati alergijske reakcije (moguće odložene).

Lek Panadol® Advance držati van domašaja i vidokruga dece.1

Uputsvo za lek

Reference:

1. Sažetak karakteristika leka, Panadol®Advance, film tableta, 500 mg, datum poslednje revizije teksta: April 2020.