Informacije o bezbednom korišćenju leka

Informacije o bezbednom korišćenju leka

Informacije o bezbednom korišćenju leka

Ovaj lek sadrži paracetamol; ne uzimati ga sa drugim lekovima koji takođe sadrže paracetamol. Paracetamol je sastojak mnogih lekova koji se koriste u terapiji bola, povišene temperature, simptoma prehlade i gripa, kao i lekova, koji se koriste kod nesanice.

 Ukoliko imate oboljenje jetre ili bubrega, obavestite Vašeg lekara pre nego što uzmete paracetamol.

Ne uzimajte više od preporučene doze, jer to može biti štetno, uključujući ozbiljna oštećenja jetre.

Nemojte koristiti ovaj lek ukoliko ste alergični na paracetamol ili na bilo koju od ostalih supstanci koje ulaze u sastav leka.

Pre uzimanja ovog leka, uvek konsultujte Vašeg  lekara ukoliko uzimate varfarin ili slične lekove, koji se koriste za razređivanje krvi."