Na čo nezabudnúť, keď podáváme deťom lieky

Na čo nezabudnúť, keď podávame deťom lieky

Dojčatá a deti: Na čo nezabudnúť, keď podávame deťom lieky.

Deti majú komplikovanejší organizmus než dospelí a nie je to len z dôvodu fyzických rozdielov. Detský organizmus reaguje na lieky odlišne. Mnoho liekov má takisto rozdielny účinok u detí a dospelých. Výsledkom môžu byť niektoré nebezpečné vedľajšie reakcie.

Nie je vhodné podávať deťom veľa liekov a je dôležité nastaviť dávkovanie podľa hmotnosti dieťaťa. Postupujte vždy podľa odporúčania uvedeného v balení. V prípade nejasností kontaktujte lekára.

Deťom by sa mali lieky podávať až vo chvíli, keď je to nevyhnutné, čo je prvá dôležitá zásada. Najlepšie však vždy poradí pediater alebo iný zdravotník. Liekom sa je možné často vyhnúť. V prípade ľahkého ochorenia je najlepšie ponechať veciam prirodzený priebeh. Pri liečbe pomôže pokoj a dostatočné množstvo tekutín.

Dôležité tipy pre podávanie liekov deťom

Väčšina liekov je bezpečná a efektívna, iba keď sa podáva v určených intervaloch a špecifických dávkach. Ak Vám lekár predpíše lieky alebo Vám odporučí pre Vaše dieťa voľnopredajné lieky, je potrebné si zapamätať niektoré dôležité body.

  • Všetky lieky držte mimo dohľadu a dosahu detí. Nenechávajte tiež lieky bez uzáverov.
  • Dávkovanie. Správne dávkovanie pre predpísané aj voľnopredajné lieky závisí do hmotnosti dieťaťa. Uistite sa, že Váš lekár hmotnosť Vášho dieťaťa pozná.
  • Pokyny. Uistite sa, že poznáte pokyny a porozumeli ste im. Koľko liekov máte podať dieťaťu, ako často ich máte podávať a ako dlho má liečba trvať. Ak dieťa berie viac než jeden druh lieku, skontrolujte v príbalovej informácii na každom z nich, či nepodávate dieťaťu viac liekov s rovnakou účinnou látkou. Ak poskytuje zdravotnú starostlivosť dieťaťu viac osôb, uistite sa, že každý vie, kedy a koľko liekov bolo dieťaťu podávaných, aby ste predišli zdvojeniu alebo vynechaniu dávky.
  • Účinky/vedľajšie účinky. Kým začnete Vášmu dieťaťu podávať liek, zistite si možné vedľajšie účinky, ktoré sú uvedené v príbalovej informácii alebo na obale. Následne sledujte všetky neobvyklé reakcie.
  • Interakcie. Uistite sa, že Váš lekárnik vie, aké ďalšie lieky Vaše dieťa užíva a či sú vo Vašej rodine nejaké alergie.
  • Ukončite užívanie, ako je to predpísané.  Pri antibiotikách platí, že musia byť dobrané celé. A to aj napriek tomu, že sa dieťa cíti lepšie ešte pred ukončením liečby. Dôvodom je skutočnosť, že niektoré baktérie, ktoré prežili, sa môžu začať opäť množiť a hrozí návrat choroby. Ak Vám lekár povie, aby ste použili celé balenie lieku, potom konajte podľa jeho odporúčaní.
  • Používajte iba ich vlastné lieky. Nikdy nedávajte dieťaťu lieky niekoho iného. Aj keď má rovnaké ochorenie. Rôzne osoby majú rôzne potreby a reagujú na lieky odlišne.
  • Odmerajte správne. Ak je odporúčaná dávka na obale v iných jednotkách (lyžica, lyžičky, mililitre) než lyžičky alebo striekačky, ktoré máte k dispozícii, neskúšajte ich prepočítavať. Nepoužívajte iné nástroje než odmernú pomôcku, ktorá bola dodaná s liekom alebo bola odporúčaná lekárom. Nepoužívajte ani odmernú pomôcku z iného lieku na odmeriavanie odlišného lieku. Presne ociachované lyžičky a striekačky určené na podávanie liekov Vám môže poskytnúť lekárnik.
  • Nepoužívajte lieky po exspirácii. Pred podaním akéhokoľvek lieku dieťaťu skontrolujte dátum exspirácie a nepodávajte ho, ak liek presiahol stanovenú maximálnu lehotu použiteľnosti. Všetky exspirované lieky vráťte do lekárne.
  • Vždy si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a dodržujte príslušné pokyny.

Súvisiaci článok:
Ako podávať deťom lieky