Bolesť hlavy u dieťata

Bolesť hlavy u dieťaťa

Bolesti hlavy u dieťaťa

Bolesťami hlavy netrpia len dospelí, môžu ich mať už aj deti predškolského veku a deti vo všetkých ostatných vekových kategóriách. Bolesť hlavy môže byť u malých detí spojená s ochorením alebo vírusovou infekciou, zatiaľ čo u starších môže súvisieť s nadmerným rozrušením, napätím, stresom alebo problémami so zrakom.

Čo robiť, keď ste s dieťaťom doma?

Pri ľahkej bolesti hlavy uložte dieťa do tichej, zatemnenej miestnosti so studeným uterákom alebo handričkou na čele a presvedčte ho, aby niečo zjedlo a vypilo. Ak bolesť hlavy pretrváva, podajte dieťaťu vhodné analgetikum, ktoré mu uľaví od bolesti. Pozorne ho sledujte.

UPOZORNENIE: Bolesť hlavy môže byť niekedy známkou vážnejšej choroby. Ak Vaše dieťa trpí silnou alebo opakujúcou sa bolesťou hlavy alebo sa sťažuje na bolesť hlavy sprevádzaná horúčkou, nevoľnosťou, ospalosťou, stuhnutým krkom či zvracaním, okamžite sa obráťte na lekára alebo pohotovosť.