Ako podávať deťom lieky

Ako podávať deťom lieky

Ako užívať lieky

 • Vždy si prečítajte príbalovú informáciu.
 • Opýtajte sa lekára či lekárnika na možné vedľajšie účinky, ako napríklad ospalosť či podráždenosť.
 • Ak Vy alebo Vaše dieťa užívate nejaké lieky (aj voľnopredajné), opýtajte sa lekárnika, či je možné lieky kombinovať.
 • Overte si, ako často a v akých dávkach máte liek podávať, a starostlivo dodržujte pokyny uvedené v príbalovej informácii.
 • Zapisujte si, aký liek ste kedy dieťaťu podali.
 • Keď kupujete voľnopredajné lieky v lekárni (napr. lieky proti bolesti), vždy povedzte, že sú pre dieťa a oznámte lekárnikovi vek a hmotnosť dieťaťa.
 • Vždy doberte predpísané lieky, ak lekár neurčí inak, najmä antibiotiká. Pri nich je nutná celá liečebná kúra. Aj keď sa môže zdať, že dieťaťu je po pár dňoch lepšie, infekcia nemusí byť ešte celkom vyliečená.
 • Ak máte podozrenie, že dieťa na liek zle reaguje (napr. horúčkou alebo vyrážkou), prestaňte mu liek podávať a obráťte sa na lekára.
 • Kupujte lieky, ktoré majú liekovú formu vhodnú pre deti. Ak sa stav dieťaťa aj napriek užívaniu lieku zhoršuje, prestaňte mu ho podávať a okamžite vyhľadajte lekára.

Tipy na bezpečné užívanie liekov

 • Vhodnými prostriedkami pre dočasnú úľavu od bolesti a horúčky sú prípravky obsahujúce paracetamol (napr. Panadol pre deti jahoda) a ibuprofén. Lieky s kyselinou acetylsalicylovou by nemali byť podávané deťom mladším ako 16 rokov. Vždy si prečítajte príbalovú informáciu.
 • Zapisujte si názvy všetkých liekov, ktoré dieťa užíva, do zdravotnej karty, najmä ak chodíte k niekoľkým lekárom.
 • Keď idete s dieťaťom k lekárovi, vždy so sebou vezmite jeho zdravotné záznamy.
 • Poznamenajte si, ak dieťa na nejaký liek zle reaguje.
 • Nikdy dieťaťu nedávajte liek predpísaný niekomu inému alebo liek určený pre dospelých.
 • Vždy dodržujte pokyny na skladovanie uvedené na obale.
 • Kontrolujte dátumy použiteľnosti liekov, ktoré máte doma. Lieky po lehote použiteľnosti odneste späť do lekárne.
 • Všetky lieky uchovávajte zamknuté, mimo dohľadu a dosahu detí.

Súvisiace odkazy:

Ktorý prípravok Panadol je pre mňa vhodný?