Čo je to chrípka?

Čo je to chrípka?

Čo je to chrípka?

S pojmom chrípka sa v každodennom živote stretávame veľmi často. A to i preto, že ľudia tak označujú celý rad chorôb. Ako črevnú chrípku mylne označujú stav, keď majú pocity na vracanie, vracajú a trpia hnačkou. V tomto prípade väčšinou nejde o chrípku, ale o črevné ochorenie zvané gastroenteritída.

Ochorenie influenza – alebo chrípka – predstavuje infekciu dýchacích ciest, ktorá môže vyvolať horúčky, bolesti hlavy, kašeľ, bolesti v hrdle a bolesti svalov, ale zriedkakedy spôsobuje žalúdočnú nevoľnosť alebo vracanie. Pobytom v blízkosti chorého s chrípkou sa človek vystavuje riziku nákazy. Jedným z dôvodov veľkého rozšírenia tohto ochorenia je skutočnosť, že chrípku spôsobuje mnoho rôznych typov vírusov.

Všetky chrípkové vírusy napádajú dýchaciu sústavu – pľúca a dýchacie cesty, vrátane hrdla a dutiny nosnej, a vyvolávajú klasické príznaky chrípky.

Ako príznaky chrípky sa uvádzajú:

  • suchý kašeľ
  • bolesti v hrdle
  • horúčka
  • bolesti hlavy
  • pocity mrazenia
  • svalové bolesti alebo bolesti celého tela
  • únava

Rozlíšiť rozdiely medzi chrípkou a nachladením len na základe príznakov môže byť niekedy zložité. Všeobecne má chrípka rýchlejší nástup, výraznejšie príznaky a môže byť spojená s horúčkou a svalovými bolesťami. Pri bežnom nachladení majú symptómy pomalší nástup a obvykle postihujú iba dutinu nosnú, hrdlo, vedľajšie dutiny a horné cesty dýchacie.

Chrípkové vírusy sa prenášajú vzduchom, čo uľahčuje ich prenos od jednej osoby k druhej.  Vírus obvykle vstupuje do tela nosom, ústami či cez oči, a to dvoma spôsobmi. Najčastejšie ide o vdýchnutie. Ale vstúpiť do tela môže i vtedy, ak sa vírus dostane na ruky a tie potom prídu do kontaktu s nosom, ústami či očami.

K tomu dochádza najčastejšie pri kontakte rúk s chorým alebo s predmetom, ktorého sa človek trpiaci chrípkou dotýkal. Tomu sa chrípkový vírus dostane na ruky pri kašlaní či kýchaní a v snahe zakryť si ústa.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že najlepšou ochranou je časté umývanie rúk počas chrípkového obdobia. Efektívny spôsob, ako sa chrániť pred ochorením, je tiež očkovanie chrípkovou vakcínou.  

O vhodnosti očkovania chrípkovou vakcínou sa poraďte s Vaším lekárom.

Chrípka sa obvykle lieči 5 až 7 dní. Pri liečbe je dôležité mať dostatok odpočinku a tekutín. Na zníženie závažnosti jej príznakov sa používajú voľnopredajné lieky.

Vážnejší alebo dokonca fatálny priebeh môže mať chrípka u starších ľudí, detí alebo ľudí s oslabeným imunitným systémom.  Pri týchto skupinách sa odporúča okamžitá konzultácia s lekárom.