Ako rozlíšiť tri primárne typy bolestí hlavy

different headaches

Ako rozlíšiť tri typy bolestí hlavy? Aký typ spôsobuje bolesť hlavy u vás?

Bolesti hlavy môžu byť tupé a pulzujúce alebo ostré a presne cielené. Existujú tri typy bolestí hlavy. Tenzné, migrénové a histamínové. Každá má svoje vlastné príčiny a charakteristické príznaky. Ich identifikácia môže pomôcť pri liečbe symptómov a pri prevencii ďalších záchvatov.

Tenzné bolesti hlavy

Tenzné bolesti hlavy sú jedným z najčastejších typov. Sú spôsobené stiahnutím svalov šije a skalpu.

Tenzné bolesti hlavy sa vyznačujú miernym až stredným stupňom bolesti a tlakom, ktorý sa môže začínať v zadnej časti hlavy a krku a postupovať dopredu alebo naopak. Tieto bolesti hlavy sú pociťované rovnako na oboch stranách hlavy a môžu byť sprevádzané bolesťou šije a ramien. Môžu trvať od pol hodiny do niekoľkých dní. I keď sú nepríjemné, tenzné bolesti hlavy nie sú všeobecne nebezpečné pre Vaše zdravie.

Migrénové bolesti hlavy

Migrénové bolesti hlavy sa odlišujú od tenzných bolestí tým, že bolesť je obvykle obmedzená na jednu stranu hlavy a časom sa zhoršuje. Pri migréne je častá bolesť za očami a v zadnej časti hlavy. Mnoho pacientov trpiacich migrénou má tiež skúsenosti s veľkou citlivosťou na svetlo a hluk a niektorí hovoria aj o pocitoch na vracanie.

Niektorým migrénovým záchvatom predchádza vizuálna aura, ktorá sa môže vyznačovať videním zábleskov svetla alebo rozmazaným videním. Migrénové bolesti hlavy môžu trvať od niekoľkých hodín do niekoľkých dní. U niektorých pacientov prichádzajú záchvaty bolesti jedenkrát až dvakrát za rok, zatiaľ čo u iných aj niekoľkokrát do mesiaca.

Existuje celý rad spúšťačov, ktoré môžu byť u jednotlivých pacientov rozdielne. U pacientov však väčšinou vyvolávajú abnormálnu neurologickú aktivitu a mierne až kruté bolesti.

Histamínové bolesti hlavy

Histamínové bolesti hlavy sú najmenej častým typom bolestí hlavy, ale zjavne sú najintenzívnejšie. Muži sú na toto ochorenie náchylnejší než ženy. I keď je pravá príčina týchto bolestí neznáma, prevláda názor, že histamínové bolesti hlavy môžu byť spojené s abnormálnou aktiváciou nervov v mozgu.

Histamínové bolesti hlavy sa vyznačujú tým, že sa objavujú v pravidelných intervaloch a trvajú od niekoľkých minút do niekoľkých hodín. Ľudia môžu mať jeden až tri záchvaty histamínových bolestí hlavy za deň počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov.

Ide o najintenzívnejší typ bolesti hlavy, ktorá býva popisovaná ako zvieravá, ostrá alebo pálivá. Bolesť prichádza rýchlo a pacienti ju môžu cítiť na jednej strane hlavy, okolo očí a za očami. Situácia sa rýchlo horší a neznesiteľná bolesť môže trvať 30 minút až dve hodiny. Ďalšie príznaky zahŕňajú opuchnutie očí, rozmazané videnie, začervenanie a upchatý nos alebo nádcha na tej strane hlavy, ktorá je postihnutá.