Kontaktujte nás 

contact us

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa liečivých prípravkov Panadol či iných liečivých prípravkov spoločnosti GlaxoSmithKline, kontaktujte nás e-mailom alebo poštou na adrese nižšie.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika

E-mail: cz.info@gsk.com

BEZPEČNOSŤ LIEČIV A HLÁSENIE NEŽIADUCICH ÚČINKOV

Bezpečnosť liečivej látky je rovnako dôležitým atribútom ako jej účinnosť. Sledovaním bezpečnosti liečiv sa zaoberá farmakovigilancia. V praxi je vyhodnocovanie bezpečnostných informácií primárne založené na hlásení podozrení na nežiaduce účinky predpisujúcimi lekármi.

Nahlásené prípady sa zhromažďujú v celosvetovej databáze, vyhodnocujú sa v kontexte s ostatnými a analyzujú sa riziká. Nahlásené prípady umožnia odhaliť vzácnejšie neočakávané nežiaduce účinky a kvantitatívne zhodnotiť očakávané nežiaduce účinky. Bezpečnostné signály môžu mať dopad na ďalšie použitie prípravku.

Prípadné podozrenia na nežiaduce účinky našich prípravkov nám nahláste písomne do mailboxu: ch.safety@gsk.com

Prosíme, nahláste nám tiež podávanie lieku v tehotenstve, predávkovanie, návyk, neúčinnosť liečivého prípravku alebo neočakávaný pozitívny účinok, zistené interakcie medzi prípravkami, použitie mimo SPC, prenos infekčného agens liečivom, podozrenie na distribúciu falzifikátov prípadne ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti.

Vaše informácie budú odovzdané Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ako vyžaduje legislatíva.

Vaše hlásenia sú zdrojom informácií pre presnejší bezpečnostný profil liečivého prípravku.