Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

  • Lieky s obsahom paracetamolu nikdy neužívajte s inými liekmi, ktoré takisto obsahujú paracetamol. Paracetamol je súčasťou mnohých liekov na liečbu bolesti, horúčka, príznaky chrípky a prechladnutia a liekov na spanie.
  • Ak máte ochorenie pečene alebo obličiek, poraďte sa so svojím lekárom, než začnete paracetamol užívať.
  • Neužívajte viac ako odporúčanú dávku, môže to byť škodlivé, a môže dôjsť k závažnému poškodeniu pečene.

Nepoužívajte, ak ste alergický na paracetamol alebo na ktorúkoľvek zložku lieku.

Ak užívate warfarín alebo podobné lieky používané na riedenie krvi, poraďte sa so svojím lekárom predtým, než začnete tento liek užívať.