Pravilnik o privatnosti

Pravilnik o privatnosti

PANADOL PRAVILNIK O PRIVATNOSTI I POLITIKA KOLAČIĆA

Na ovoj su stranici opisani načini upravljanja internetskom stranicom - www.panadol.hr koji se odnose na upotrebu osobnih podataka korisnika spomenute internetske stranice.

Te su informacije dostupne samo za internetsku stranicu www.panadol.hr, a ne i za ostale stranice koje bi korisnik mogao posjetiti pomoću poveznica. Spomenute informacije temelje se na Preporuci br. 2/2001., koju su s ciljem zaštite osobnih podataka europske vlasti, udružene u skupinu, na temelju članka 29. Direktive 95/46/ES usvojile 17. svibnja 2001. te njome odredile minimalne uvjete kojih se treba pridržavati pri prikupljanju osobnih podataka na internetu. Posebno se to odnosi na potankosti o načinu, vremenu i prirodi prikupljanja podataka koje upravitelji osobnim podatcima moraju ponuditi korisnicima pri posjetu internetskih stranica, bez obzira na njihovu namjenu.

UPRAVITELJ PODACIMA

Na temelju posjeta te internetske stranice mogu se upotrijebiti podatci određenih i odredivih osoba. Osobnim podatcima rukovodi GSK d.o.o., Zagreb (Consumer Healthcare) sa sjedištem u Zagrebu na adresi: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15,10020 Zagreb

KRAJ UPRAVLJANJA OSOBNIM PODATCIMA

Vaši osobni podatci mogu se posredovati i/ili prenijeti savjetnicima ili tvrtkama koje su dobavljači dobara i/ili usluga sa sjedištem u Europskoj uniji ili izvan nje te u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD-u) i koje su tvrtci GSK potrebne za obavljanje svojih djelatnosti.

Vaši će se osobni podatci posebno bilježiti kod opskrbljivača odgovornoga za upravljanje informacijskim sustavima, EDS USA, gdje se nalazi i poslužitelj. Spomenuti opskrbljivač pri upravljanju podataka upotrebljava sve tehničke i organizacijske korake, zahtijevane s ciljem zaštite osobnih podataka.

Podatci, koji se dobivaju putem internetskih usluga, ne posreduju se i ne prenose.

VRSTE PODATAKA KOJIMA UPRAVLJAMO

Informacijski sustavi i programski procesi, koji su potrebni za funkcioniranje te internetske stranice, u okviru svojega normalnog djelovanja prikupljaju neke osobne podatke, čiji je prijenos implicitan pri upotrebi komunikacijskih protokola www.panadol.hr.

Pri tom je riječ o informacijama koje se ne prikupljaju s ciljem identifikacije korisnika internetske stranice, međutim, zbog svoje bi prirode, preko obrade i povezivanja s podatcima dobivenim od trećih osoba, mogle omogućiti identifikaciju korisnika.

Ta kategorija podataka obuhvaća IP adrese ili imena lokacija računala, kojima se koriste korisnici, odnosno posjetitelji internetske stranice, adrese i napomene URI (Uniform Resource Identifier / Ujednačeni identifikator izvora) pretraživanih izvora, vrijeme pretraživanja, metodu korištenu za posredovanje pretraživanja poslužitelja, veličinu povratne datoteke, numerički kod koji označava stanje po odgovoru poslužitelja (uspješno, neuspješno itd.) te druge parametre vezane uz operacijski sustav i informacijsku okolinu korisnika.

Ti se podatci upotrebljavaju isključivo s ciljem dobivanja anonimnih statističkih informacija o uporabi internetske stranice i s ciljem kontrole njezina pravilnog funkcioniranja. Nakon izvršene obrade odmah se brišu. Spomenuti se podatci također mogu upotrijebiti s ciljem utvrđivanja odgovornosti prilikom mogućih reakcija informacijskoga sustava na prekršaje tijekom upotrebe internetske stranice. Ako nije riječ o spomenutim prekršajima, podaci vezani uz internetsko pretraživanje čuvaju se maksimalno sedam dana.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Pomoću te internetske stranice ne dobivaju se nikakvi osobni podaci korisnika.

Kolačići se ne upotrebljavaju za prijenos informacija osobne prirode. Ne upotrebljavaju se ni trajni kolačići ni sustavi za praćenje korisnika.

Upotreba tzv. kolačića sesije (koji se ne pohranjuju trajno, već se brišu po zatvaranju pretraživača) strogo je ograničena na prijenos identifikatora sesije (sastavljenih od nasumično izabranih brojeva koje generira poslužitelj), koji su potrebni za omogućavanje sigurnoga i učinkovitoga pretraživanja po internetskoj stranici.

Kolačići sesije, upotrijebljeni na toj internetskoj stranici, ne uključuju druge informacijske tehnologije koje bi mogle štetiti privatnosti korisnika u vezi s njihovim pretraživanjem interneta. Spomenuti kolačići tako ne dopuštaju ni preuzimanje osobnih podataka, koji otkrivaju identitet korisnika.

NAČINI UPRAVLJANJA OSOBNIM PODACIMA

Za upravljanje osobnim podatcima upotrebljavaju se automatizirani alati koji provode obradu podataka u točno određenim vremenskim intervalima te isključivo s ciljem za koji su spomenuti podatci prikupljeni.

Da bi se spriječio gubitak podataka, njihova nedopuštena upotreba te nepravilan ili neovlašten pristup, provode se posebni sigurnosni koraci.

PRAVA KORISNIKA

Osobe na koje se odnose osobni podatci imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti potvrdu o njihovu postojanju ili nepostojanju te saznati njihov sadržaj ili podrijetlo. Također imaju pravo u bilo kojem trenutku provjeriti točnost spomenutih podataka ili zahtijevati njihovo uključenje, ažuriranje ili ispravak (Zakon o zaštiti osobnih podataka; U.l.RS 94/2007).

Na temelju gore navedenoga zakona, u slučaju protuzakonitoga postupanja korisnici imaju pravo zahtijevati brisanje, preoblikovanje u anonimni oblik ili blokiranje obrade podataka. Uz opravdan razlog u svakom slučaju imaju pravo protiviti se obradi svojih osobnih podataka.

Zahtjeve treba poslati na adresu: GSK d.o.o., Zagreb, (Consumer Healthcare),Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15, 10020 Zagreb: +385 1 605 1999